MIP går tyngre inn i Rød snø

Mo Industripark fornyer sitt samarbeid med Rød snø og går tyngre inn i festivalen.

Markedssjef i Mo Industripark, Jan Gabor, begrunner valget om å videreføre samarbeidet med et ønske om å befeste og utvikle en ung og populær musikkfestival på Helgeland.

- Mo Industripark er opptatt av å bygge opp gode kulturtilbud for befolkningen som igjen bidrar til by- og regionsutvikling.  Rød snø har klart å bli den største musikkfestivalen på Helgeland vinterstid, og vi vil bidra til at den blir et fast innslag i årene som kommer, sier Gabor.

Han mener et arrangement som Rød snø hjelper til med å opprettholde kunnskapen om regionens industrihistorie, blant annet ved valg av navn og profil.

- Mo i Rana er Nord-Norges industrihovedstad, og flere av festivalene i regionen er med på å synliggjøre dette. Å kjenne til vår felles historie er en av mange viktige faktorer i arbeidet med å etablere en  grønn industri i verdensklasse, sier Jan Gabor. 

- Mo Industripark er viktig for Rød snø, og vi ser det som ei flott tillitserklæring at de velger å bli en tyngre og mer synlig samarbeidspartner enn før. Så får vi vise oss tilliten verdig, sier festivalsjef for Rød snø, Maiken Johansen

 

Fornyer samarbeidet med Rød snø. Markedssjef i Mo Industripark, Jan Gabor. 

Fornyer samarbeidet med Rød snø. Markedssjef i Mo Industripark, Jan Gabor. 

Posted on December 5, 2016 .